Výkonný výbor oddílu na svém zasedání dne 1.9.2016 schválil pravidla pro placení členských příspěvků v soutěžním ročníku 2016/2017.

Platit můžou hráči, hráčky či rodiče různými způsoby:

1.
Preferovaná je platba na účet s následujícími detaily:
Číslo účtu: 1761357359/0800
Specifický symbol: 34
Variabilní symbol (VS) – datum narozeni hráče/hráčky v osmimístném formátu: RRRRMMDD = rok, měsíc a den
Příklad: pokud je někdo narozený 3.1.2003, tak jeho VS je 20030103
Text: Příjmení a jméno hráčky/hráče – členský příspěvek
Příklad:  Jaroň Petr – členský příspěvek

Výše platby – minimální platba by měla být za pololetí.
Minižactvo: 6x měsíční poplatek, mladší a starší žactvo: 6x měsíční poplatek, muži: 6x měsíční poplatek. 
Zaplatit se může i v plné výši za celý rok. Platí se celkem za 12 měsíců.

2.
Platit se může také u pokladníka p. Miloslava Smutného o proti dokladu. Kontakt najdete zde: http://novyjicin-hazena.cz/?page_id=17

3.
Výše členských příspěvků je stanovena na tyto hodnoty.

Muži: celkem 2.400,- Kč2x pololetně 1.200,- Kč

Mladší dorostenci: celkem 2.400,- Kč 2x pololetně 1.200,.- Kč

Mladší dorostenky: celkem 2.400,- Kč2x pololetně 1.200,- Kč

Žactvo (Starší žáci/čky, mladší žáci/čky): celkem 2.000,- Kč2x pololetně 1.000,- Kč

Minižáci: celkem 1.500,- Kč 2x pololetně 750,- Kč

4.
Každý aktivní hráč/ka musí mít zaplacené IS (Individuální Startovné), které činní u dospělých (nad 19 let) 250,- Kč u dětí a mládeže (do 19-ti let) poloviční částka 125,- Kč. IS se platí 1x ročně Českému svazu házené.

K tomuto kroku jsme museli přistoupit z toho důvodu, že vznikají větší náklady na dopravu, hlavně u dorosteneckých dr. se bude využívat autobusová doprava a Český svaz házené zvýšil od 1.7.2016 odměnu rozhodčím, což vede k větším nákladům na zajištění MU. Také jsme družstva vybavili novými dresy, míči a sportovními pomůckami. Také musíme zmínit, že jsme jediný sportovní oddíl v NJ, který má tak nízké oddílové příspěvky.
Výše členských příspěvků je stanovena a odsouhlasena členy VV oddílu házené.