Změna ve vedení klubu:
V úterý 9. dubna 2013 rezignoval p. Lubomír Surák na funkci člena výboru oddílu házené. Pan Surák rezignoval na vlastní žádost a přeje oddílu hodně úspěchů. Zbývající členové výboru oddílu rezignaci p. Suráka na svém zasedání VV házené dne 10. dubna přijali a kooptovali nové členy ….

Navrženi noví členové výboru oddílu házené sl. Tomečková Alena, p. Tomeček Zdeněk a p. Paschek Richard návrh p. Miloslava Smutného přijali a přislíbili, že svou novou funkci budou vykonávat dle svého nejlepšího svědomí a vědomí.

Bývalý člen výboru oddílu:

FOTO
JMÉNO
FUNKCE
Surak_Lubomir
SURÁK Lubomír

Člen výboru oddílu

Nové složení vedení oddílu:

FOTO
JMÉNO
FUNKCE
Jaron_PetrJaron_Petr
JAROŇ Petr

Předseda oddílu
a organizační pracovník

Smutny_Miloslav
SMUTNÝ Miloslav

Člen výboru oddílu
a pokladník

Tomeckova_Alena
TOMEČKOVÁ Alena
Člen výboru oddílu
Tomecek_Zdenek
TOMEČEK Zdeněk
Člen výboru oddílu
Paschek_Richard
PASCHEK Richard
Člen výboru oddílu