SPOLEČNÝ PROJEKT ODDÍLU SE SOŠ EDUCA V NOVÉM JIČÍNĚ.
Oddíl házené na podzim 2012 přijal nabídku p. ředitelky RNDr. Aleny Olšákové Střední odborné školy EDUCA s.r.o. Nový Jičín pomoc sportovním oddílů v Novém Jičíně při práci s dětmi a mládeží.

Předseda oddílu reagoval na tuto nabídku a po dohodě s paní ředitelkou uskutečnil společně se studenty a trenérem oddílu TJ Lokomotivy Suchdol nad Odrou p. Richardem Paschkem nábor dětí do házené a tím počal novou éru Novojičínské házené. Společný projekt oddílu se SOŠ Educa Nový Jičín zapojit do sportovní činnosti více dětí se podařil. Studenti nejenom, že provedli nábor dětí do házené, ale po další konzultaci se aktivně zapojili do projektu Házená pro všechny a společně uskutečnili první dva turnaje LAUDONOVY NOVOJIČÍNSKÉ LIGY ZÁKLADEK. Po konzultaci s p. Mgr. Kateřinou Žatečkovou a Mgr. Kateřinou Bolfovou se zapojili studenti nejen oboru MANAGEMENT SPORTU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, ale také studenti oboru CESTOVNÍ RUCH A ANIMAČNÍ SLUŽBY. Ti měli na starosti dokumentaci těchto turnajů.

Projekt se zdárně rozběhl a na jaře letošního roku bude pokračovat. Chtěli bychom nejenom touto cestou poděkovat vedení SOŠ EDUCA, ale také všem studentům, kteří se aktivně zapojili.

Vedení a pedagogům Střední odborné školy EDUCA Nový Jičín a také zúčastněným studentů patří velký dík na společném projektu.

Na podzim 2012 jsme neměli ani jednoho nejmenšího házenkáře a dnes v březnu 2013 jich máme 24 aktivních, registrovaných u Českého svazu házené.

EducaLogo