Výkonný výbor oddílu na svém zasedání dne 19.8.2015 schválil pravidla pro placení členských příspěvků. Výše členských příspěvků je stanovena a odsouhlasena členy VV oddílu házené. Výše členských příspěvků se nemění a zůstává ve stejné výši, tak jak v soutěžním ročníku 2014-2015.

Platit můžou hráči, hráčky či rodiče různými způsoby:

1.
Preferovaná je platba na účet s následujícími detaily:
Číslo účtu: 1761357359/0800
Specifický symbol: 34
Variabilní symbol (VS) – datum narozeni hráče/hráčky v osmimístném formátu: RRRRMMDD = rok, měsíc a den

Příklad: pokud je někdo narozený 3.1.2003, tak jeho VS je 20030103
Kdyby se psal první den, tak některé VS by byly jen sedmimístné, protože první nulu bankovnictví nebere, takže 3.1.2003 by pak bylo 3012003.

Text: Příjmení a jméno hráčky/hráče – členský příspěvek
Příklad:  Jaroň Petr – členský příspěvek

Výše platby – minimální platba by měla být za čtvrtletí.
Minižactvo: 3x měsíční poplatek, mladší a starší žactvo: 3x měsíční poplatek, muži a ženy: 3x měsíční poplatek. Zaplatit se může v plné výši za celý rok, za pololetí nebo minimálně za čtvrtletí. Platí se celkem za 12 měsíců.

2.
Platit se může také u pokladníka p. Miloslava Smutného o proti dokladu.

3.
Poslední možnost je také zaplatit u trenéra příslušného družstva, který také vystaví doklad hráči/hráčce, rodičům nebo tomu, kdo zaplatil členský příspěvek.