Live
  1. Další mistrovské utkání
  2. Přijdi si zahrát miniházenou – NÁBOR DĚTÍ
  3. Mladší žáci na domácím turnaji vyhráli pouze jednou.
  4. Vítězství starších žaček na mezinárodním turnaji v Hodoníně
  5. První kolo bylo pro náš club úspěšné

Klubové příspěvky 2019/2020

Výkonný výbor oddílu na svém zasedání dne 21.8.2019 schválil pravidla pro placení členských příspěvků v soutěžním ročníku 2019/2020.

Platit můžou hráči, hráčky či rodiče různými způsoby:

1. Preferovaná je platba na účet s následujícími detaily:
POZOR NOVÉ číslo účtu: 19580009 / 2010
Specifický symbol: 10
Variabilní symbol (VS) – datum narozeni hráče/hráčky v osmimístném formátu: RRRRMMDD = rok, měsíc a den
Příklad: pokud je někdo narozený 3.1.2003, tak jeho VS je 20030103

Text: Příjmení a jméno hráčky/hráče – členský příspěvek
Příklad:  Jaroň Petr – členský příspěvek

Výše platby – minimální platba by měla být za pololetí.
Minižactvo: 6x měsíční poplatek, mladší a starší žactvo: 6x měsíční poplatek, muži: 6x měsíční poplatek. 
Zaplatit se může i v plné výši za celý rok. Platí se celkem za 12 měsíců.

2. Platit se může také u pokladníka p. Miloslava Smutného o proti dokladu. Kontakt najdete zde: http://novyjicin-hazena.cz/?page_id=17

3. Výše členských příspěvků je stanovena v této výši:

Muži: celkem 3.000,- Kč – 2x pololetně 1.500,- Kč

Ženy: celkem 3.100,- Kč – 2x pololetně 1.550,- Kč

Mladší dorostenci / Mladší dorostenky: celkem 3.300,- Kč – 2x pololetně 1.650,- Kč

Starší žáci: celkem 3.000,- Kč – 2x pololetně 1.500,- Kč

Mladší žaci : celkem 2.900,- Kč – 2x pololetně 1.450,- Kč

Minižáci: celkem 2.000,- Kč – 2x pololetně 1000,- Kč

4. Každý aktivní hráč/hráčka musí mít zaplacené IS (Individuální Startovné), které činní u dospělých (nad 19 let) 250,- Kč u dětí a mládeže (do 19-ti let) poloviční částka 125,- Kč. IS se platí 1x ročně Českému svazu házené. Děti do 11-ti let IS neplatí.
Již neplaťte ZAHRNUTO V ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVCÍCH.

K mírnému navýšení příspěvků o proti roku 2018-2019 jsme museli přistoupit z toho důvodu, že jsou větší náklady na dopravu a to hlavně u dorosteneckých družstev. U těchto družstev se hlavně využívá autobusová doprava nebo přeprava minibusy. Také Český svaz házené zvýšil od 1.7.2016 odměnu rozhodčím, což vede k větším nákladům na zajištění MU. Družstva jsme vybavili novými dresy, míči a sportovními pomůckami. Družstva mohou a také zajíždějí na turnaje do zahraničí, kde jim oddíl také platí nemalé startovné do turnajů 70 – 200 € nebo 1.500,- až 3.000,- Kč. Také musíme zmínit, že jsme jediný sportovní club v Novém Jičíně, který má tak nízké clubové příspěvky.

Výše členských příspěvků je stanovena a odsouhlašena členy VV oddílu házené.